ท่านสามารถชำระเงินผ่านทางเคาเตอร์ธนาคาร หรือ ตู้ ATM ตามช่องทางเหล่านี้

ธนาคาร

ชื่อบัญชี

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

สาขา

ธนาคารกสิกรไทย

หิรัณยสุทธิ์  ปัญญาวุฒาพงศ์

ออมทรัพย์

686-2-25354-8

โฮมโปรบางนา

ธนาคารไทยพาณิชย์

หิรัณยสุทธิ์  ปัญญาวุฒาพงศ์

ออมทรัพย์

037-2-53126-6

เฉลิมนคร

ธนาคารกรุงเทพ

หิรัณยสุทธิ์  ปัญญาวุฒาพงศ์

ออมทรัพย์

009-7-44222-2

โฮมโปรบางนา